Gudarnas spel

Tärningen är en central del i många sällskapsspel och kasinospel, däribland craps. Går man tillbaks i historien använde människan även tärningar för att spå framtiden, lösa konflikter och kommunicera med gudarna. Förr fanns inte begreppet slump utan man trodde istället att olika oförklarliga ting som hände berodde på gudarnas godtycke.

Kan vi förutspå framtiden eller är den slumpmässig och ologisk? I alla fall om vi går tillbaks till äldre tider måste framtiden ha tett sig som väldigt oförutsägbar. Katastrofer som drabbade människor som till exempel sjukdomar eller torka verkade komma helt utan orsak och förvarning. Människor tillskrev gudarna makten över olika ting och gudarna handlade oberäkneligt och enligt eget gottfinnande.

En vanlig människa kunde omöjligt förutsäga hur gudarna skulle handla, det enda man kunde göra för att ha lyckan på sin sida var att ge olika typer av offergåvor och försöka tyda gudarnas vilja genom tärningen.

Förutspå framtiden

I äldre tider användes tärningen främst för att försöka tyda framtiden och vad som komma skulle. Människor hade inget ord för att uttrycka hur oförklarliga och ovanliga händelser inträffade utan såg det som ett tecken på gudarnas nyckfullhet. I dag kallar vi det slumpen när nått oväntat händer som vi inte kunnat förutse.

Man kastade en tärning för att försöka uttyda vad framtiden höll i sitt sköte och vad som var gudarnas plan. Det som vägde tungt på människors sinne var hälsa samt hur man skulle få mat på bordet och sin skörd bärgad. Genom att kasta tärningarna frågade man gudarna hur det skulle bli och man fick någon typ av svar i en annars kaotisk värld med naturkrafter som inte kunde tyglas.

Tärningen var alltså en direkt förbindelse till gudarna och även om vi i dag använder tärningar till spel betydde de så mycket mer förr i tiden. Eftersom man inte kunde skylla på slumpen om nått gick fel var det vitalt för dåtidens människor att ta reda på gudarnas avsikter gentemotdem och deras närmaste.

Fram till medeltiden existerade inte begreppet slump utan det var högre makter i form av en gud eller flera gudar som avgjorde allt i människans liv. Ville du veta nått om framtiden eller behövde fatta ett viktigt beslut kunde du alltid rådfråga tärningarna.

I äldre civilisationer

När man talar om spel tänker människor oftast på kasinospel, lotterier, tärningsspel med mera. Faktum är att vissa av dagens populära spel har sitt ursprung flera tusen år tillbaks i tiden och de grundläggande reglerna har knappt ändrat under all denna gångna tid.

Spelande intresserade redan de gamla grekerna. Ett spel som poker kan till exempel spåras tillbaks till den minoiska kulturen på Kreta för 3500 år sedan. I dag anser vi att det är tursamt att få två sexor på ett tärningskast och går man tillbaks i historien ett par tusen år kallades två sexor Afrodites kast och betydde vinst.

Läser man Homeros finns det flera referenser till spel och hur vida utbrett det var under antiken. Olika tärningsspel, vadslagning, krona och klave etcetera, som byggde på turen spelades av olika grupperingar i det grekiska samhället, från slavar till soldater och härskare. Det fanns dessutom speciella platser där spelentusiaster samlades med likasinnade för att spela. De här ställena hade dåligt rykte och det ansågs inte rumsrent att besöka den typen av etablissemang.

Folk förlorade även på den tiden smärre förmögenheter genom hasardspel men hade till skillnad från i dag till viss del religionen på sin sida. I grekisk mytologi spelade gudarna tärning och Zeus, Hades och Poseidon kastade tärning om hur universum skulle delas upp mellan dem.

Många av dåtidens författare och filosofer fördömde spel och beskrev farorna med att spela och hur myndigheterna till sist fick gå in och försöka reglera spelandet. Även på den här tiden var det vanligt att människor försökte fuska i spel och man spelade om både pengar eller saker. Under antiken använde man tre lerkuber och spelet tog sig sedan till romarriket där man använde två tärningar precis som i dagens version.