Craps uttryck

Craps lär ha introducerats i Louisiana i södra USA, där även franska talas, och ordet craps har franskt ursprung. Däremot är det lite omtvistat vilket franskt ord som ligger till grund för ordet craps. Engelskspråkiga Wikipedia anger att ursprunget är det franska ordet ”crapaud”, vilket betyder ”padda”. Anledningen till att detta ord användes ska ha varit att spelarna hukade sig runt craps-bordet och påminde om paddor. Wiktionary anger däremot att det är en louisiansk dialektal form av det engelska ordet crabs. Däremot råder det ingen tvekan om att det inte finns något släktskap med det engelska ordet ”crap” (skräp), trots att ”craps” även används som ord för det lägsta möjliga kastet i spelet, det vill säga två stycken ettor.

Uttryck för olika satsningar

Craps är ett spel med ganska många olika uttryck. Framför allt finns det många olika uttryck för de olika typer av satsningar, som man kan göra. Till exempel: ”Hardway”, vilket innebär en satsning på att något av följande par-kombinationer kommer att kastas: två tvåor, två treor, två fyror eller två femmor. Ett annat är ”Number”, vilket innebär att man satsar på ett specifikt tärningsresultat, dock endast något av 2, 3, 7, 11 eller 12. Det går även att satsa på att det blir något av tärningsresultaten 2, 3, 11 eller 12. Denna satsning kallas ”C-E” (Craps-Eleven).

Andra uttryck

Kasinopersonalen som tar hand om satsningarna kallas ofta för ”Boxman”, och den kasinopersonal som tar hand om tärningarna och ropar ut resultaten kallas för ”Stickman”, vilket hör ihop med den specialgjorda stav som de använder för att dra tillbaka tärningarna med. ”Stickmannen” säger ”yo” istället för ”eleven”, eftersom ”seven” låter så snarlikt och man vill undvika missförstånd.