Fara med spelberoende

Det finns många myter kring spelproblematik. En vanlig tanke är att spelmissbruk bara drabbar dem som anses ansvarslösa och impulsiva – det stämmer inte, och just därför är det extra viktigt att sticka hål på sådana myter. Spelmissbruk är något som kan drabba vem som helst, av olika orsaker. Det stämmer inte heller att spelmissbruk är detsamma som att spela ofta eller mycket. Det handlar snarare om hurman spelar och vilka konsekvenser det får för ens levnadssituation.


Allvarliga konsekvenser av spelmissbruk


När ens spelande börjar påverka ekonomi, välmående och relationer, finns det en allvarlig problematik kring spelandet som kan skapa ödesdigra konsekvenser. Det är inte ovanligt att man lånar pengar för att kunna finansiera sitt spelande. Man riskerar att förlora arbete, bostad och relationer. Många som lider av denna typ av beroende, trasslar även in sig i lögner, manipulation eller tenderar att bemöta frågor om sitt spelande på ett aggressivt sätt. Som spelberoende mår man ofta fysiskt eller psykiskt dåligt, och ofta kombineras besvären. Depression, stress, och ångestsyndrom är bara ett fåtal i raden av ohälsosamma följder. Allvarlig spelproblematik kan få en att tappa livsgnistan, och till och med uppvisa sidor i ens personlighet som känns främmande för en själv.

I och med att den tekniska utvecklingen hastigt rusat framåt, har även spelformerna förändrats drastiskt. Idag behöver man inte gå till ett fysiskt casino eller en restaurang för att kunna spela. Casinospelen har tagit sig till både vardagsrum och jackfickor, och möjligheten att kunna bära med sig spelen var man än går har tyvärr också sina baksidor. Att kunna koppla upp sig på några sekunder, oavsett var man befinner sig, gör att det är lätt att spela för mycket mer än man tänkt.


 
Det finns hjälp att få!


Ett spelberoende skapar svåra, negativa beroendemönster som kan vara allvarliga, och i vissa fall omöjliga att ta sig ur på egen hand. Oftast upptäcks problemen av närstående och det kan vara svårt att själv märka hur man tappar kontrollen. Lyckligtvis finns det många möjligheter till hjälp. Om du upplever att spelandet tagit en oönskad kontroll över din livssituation, eller kanske är orolig över någon i din närhet, är det viktigt att känna till att man inte står ensam. Det finns gott om hjälp att få, från såväl stödlinjer som föreningar. Spelberoendes riksförbund samlar kontaktinformation till alla lokala föreningar över landet och erbjuder även information om allt som rör spelproblematik. Det kan även vara värt att titta över budgetrådgivning och familjerådgivning, då spelberoende även drabbar närstående på ett eller annat sätt. Ett samtal för mycket är bättre än inget alls.